Choď na obsah Choď na menu
 


Valentínska kvapka krvi 2019

OTVORENIE 24. ročníka VALENTÍNSKEJ KVAPKY KRVI V DOME HUMANITY SČK SNINA

Valentínsku kvapku krvi pripravil Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Snine v spolupráci Hematologicko-transfuziologickým oddelením humenskej nemocnice. Mobilný odber sa pravidelne realizoval v spoločenských priestoroch Domu humanity SČK v Snine.

Odkaz a výzva Valentínskej kvapky krvi zostávajú už 24 rokov rovnaké – darovať krv a vyjadriť tak lásku a spolupatričnosť človeka k človeku. Tí, ktorí krv potrebujú, dostanú novú šancu práve vďaka ľuďom, ktorí sú zdraví a ochotní darovať kúsok zo seba.

Láska má veľa podôb - láska partnerov, láska rodičov a detí, láska súrodencov, láska k sebe samému, láska k svojim blízkym, ale aj neznámym ľuďom.

 Rovnako ako má láska veľa podôb, aj darovaná krv môže byť použitá na veľa spôsobov. No vždy je liekom, ktorý pomáha. Liek, ktorý dáva chorým čas pre život, zdravie a nádej.
Tým najkrajším a najsilnejším prejavom lásky je darovanie krvi, vďaka čomu dáte niekomu inému šancu znova žiť. Darujete kúsok seba, darujete to najvzácnejšie, čo máte.

Pri príležitosti sviatku zaľúbených Slovenský Červený kríž opäť oslovil širokú verejnosť a vyzval k darovaniu najvzácnejšej tekutiny.

 Túto lásku 14. februára 2019 v Dome Humanity SČK v Snine prejavilo 112 darcov z toho 36 prvodarcov, ktorí prišli darovať krv. Bol to najkrajší Valentín.

„ Mimoriadne oceňujem veľký záujem prvodarcov o túto humanitárnu aktivitu, a to aj z toho dôvodu, že mnoho darcov pre zdravotný stav nedovoľuje túto činnosť naďalej vykonávať.“

Touto cestou chceme poďakovať všetkým darcom a prvodarcom, ktorí prišli na Valentínsku kvapku krvi a darovali životodarnú tekutinu.

 Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nám pomohli s náborom darovania krvi, naším dobrovoľníkom a mládeži SČK, ktorí sa postarali o osvetu medzi mladými a podieľali sa na úspešnej Valentínskej kvapke krvi. Vďaka patrí aj viac násobným darcom, ktorí sú pre mladých vzorom a  motivujú svojich rodinných príslušníkov, aby sa nimi stali.  Máme tu celé takéto rodiny darcov, čo nás veľmi teší.

Ďakujeme a prajeme pevné zdravie !