Choď na obsah Choď na menu
 


Kurzy prvej pomoci

 Prvá pomoc

 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Snina držiteľ platnej akreditácie kurzu prvej pomoci, vydanej rozhodnutím MZ SR č. Z15886-2012- OzdV zo dňa 22.3. 2012 touto cestou ponúka školenie predlekárskej prvej pomoci.


8 – hod. kurz pre zamestnancov v rámci BOZP

Na základe zákona č.  124/2006 o BOZP je povinnosťou zamestnávateľov vyškoliť príslušný počet zamestnancov pre poskytovanie prvej pomoci v prípade ohrozenia zdravia resp. života.

Základná odborná príprava je v rozsahu 8 – vyučovacích hodín formou prednášky, praktických ukážok a záverečnej písomnej skúšky.

Po absolvovaní kurzu získajú účastníci „Potvrdenie o absolvovaní.“

 

8 – hod. kurz pre účastníkov kurzov autoškoly - Potvrdenie o absolvovaní

16 – hod. kurz predlekárskej prvej pomoci, rozšírená norma  -  Európsky certifikát

33 – hod. kurz prdlekárskej prvej pomoci, rozšírená norma -   Európsky certifikát

 

Profil absolventa:

Nadobudnutie teoretických  vedomostí a praktických zručností potrebných na poskytovanie prvej pomoci so zameraním na príčiny a následky vzniku dopravných nehôd, riešenie najčastejších náhlych udalostí neúrazového pôvodu  a úrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie

 

Miesto konania:       Výučbové centrum SČK Snina, 1. mája 882/17, 06901 Snina