Choď na obsah Choď na menu
 


Svetový deň

26. 8. 2015

Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca

Dňa 8. mája 1828 sa narodil Jean Henry Dunant, ktorý bol spolutvorcom myšlienky na založenie svetovej organizácie – Červeného kríža. Narodil sa v Ženeve. Jeho bohatý otec i matka mu prisúdili osud bankára, obchodníka. Od detstva bol veľmi citlivý a rád pomáhal ľuďom. Pri jednej zo svojich obchodných ciest v roku 1859 sa náhodou priplietol do boja pri severotalianskom mestečku Solferine. Videl krvácať, trpieť a zomierať vojakov i civilných obyvateľov. Od toho času sa už nedokázal vrátiť k obchodu. Rozhodol sa poskytovať lekársku pomoc ľuďom trpiacim vo vojnách. Trvalo niekoľko rokov, kým vlády pochopili túto myšlienku a podpísali v roku 1863 zakladajúcu listinu. Tento rok sa považuje za rok zrodu znaku ochrany a pomoci raneným  na celom svete - znaku červeného kríža v bielom poli. Deň  8. máj je preto najvýznamnejším dňom, počas ktorého si ľudia na celom svete spolu s  ČK a ČP pripomínajú poslanie tohto humanitárneho hnutia.

Svetlo spolupatričnosti a empatie dominovalo aj tohto roku, kedy si Slovenský Červený kríž spolu s ďalšími 186 národnými spoločnosťami Červeného kríža a Červeného polmesiaca vo svete pripomína Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Počas jeho osláv v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave 7. mája si z rúk prezidenta SČK Viliama Dobiaša prevzalo ocenenie 32 svojich dlhoročných dobrovoľníkov, spolupracovníkov, jednotlivcov či skupiny ľudí, ktorí svojimi činmi a postojmi voči ľudskému utrpeniu idú príkladom nám ostatným. Ocenení boli následne prijatí prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom.

Za náš územný spolok Slovenského Červeného kríža v Snine boli ocenení:

Čestný odznak za Dobrovoľnícku činnosť SČK

Pani Mária Hrežíková zo Sniny, ktorá je od roku 1997 aktívnou dobrovoľníčkou SČK, začínala na územnom spolku opatrovateľskou službou, pomáha starým, osamelým a chorým ľuďom v domácnosti a v Dome humanity SČK. Okrem toho aktivizuje členov SČK k práci so seniormi a miestnymi spolkami SČK. Pracovitá, cieľavedomá a humánne založená členka SČK je od roku 2005 zároveň aj predsedníčkou Kontrolnej rady Územného spolku SČK Snina.

Plaketu doc. MUDr. Vladimíra Krišlu, CSc. za rozvoj darcovstva krvi

Pán Jiři Pitlanič zo Sniny je celoživotným darcom krvi, ktorý má za sebou už 112 odberov krvi a je držiteľom plakety prof. MUDr. Jána Kňazovického. Aktívne však tiež pomáha pri nábore bezpríspevkových darcov krvi v sninskom okrese. Dcéra ako darkyňa krvi pokračuje v otcových šľapajach. Svojím empatickým prístupom je príkladom pre svojich spolupracovníkov, rodinu a širokú verejnosť. Za aktívny a obetavý prístup a vysoko humánny postoj k darcovstvu krvi, k ochrane a záchrane ľudského života mu oddnes patrí aj najvyššie ocenenie, plaketa doc. MUDr. Vladimíra Krišla.

Ďakovný list

Bol udelený firme Agrifop, a. s. zo Stakčína, ktorá tento rok oslávila       20. výročie svojho fungovania. Pán Ing. Michal Huc s vedením od založenia firmy podporuje bezpríspevkových darcov krvi, súťaže prvej pomoci a pomáha sociálne odkázaným v Dome humanity SČK v Snine.    Za Vašu podporu a rešpekt voči zraniteľným ľuďom Vám a celému kolektívu vyjadrujeme veľkú vďaku.

V mene územného spolku SČK všetkým oceneným gratulujeme a prajeme pevné zdravie do ďalších rokov života.

                                                                                            Anna Pavlíková